Zoek
IPV - Voedingsindustrie
NL FR
 

Home < Home_nl < Home_nl


Afspraken rond opleiding en IPV in nieuwe CAO's voor de voedingsindustrie

 

De sociale partners van de voedingsnijverheid hebben in de CAO's 2011-2012 nieuwe afspraken gemaakt over IPV en vorming in het algemeen.

 

Voor de arbeiders van de voedingsnijverheid werd het volgende afgesproken:

 • Art. 15. In toepassing van artikel 30 van de wet van 23 december 2005 betreffende het generatiepact en het koninklijk besluit van 11 oktober 2007, komen de partijen overeen om de vormingsinspanningen te verhogen volgens de modaliteiten afgesproken in de artikelen 16, 17 en 18 van de huidige overeenkomst. 
 • Art. 16. Vanaf 1 januari 2011 is de werkgever eraan gehouden de participatiegraad van de arbeiders aan de professionele vorming te verhogen met 5 procentpunten tegenover het jaar 2010. 
 • Art. 17. 
  • § 1. Dit artikel is niet van toepassing op de sector bakkerijen, de banketbakkerijen die "verse" producten vervaardigen voor onmiddellijke consumptie met zeer beperkte houdbaarheid en verbruikzalen bij een banketbakkerij. 
  • § 2. De partijen leggen de financiering van IPV ( Initiatieven voor Professionele Vorming) vast op 0,30% van de brutolonen en dit vanaf 1 januari 2012. 
 • Art. 18. 
  • § 1. Dit artikel is van toepassing op de sector bakkerijen, de banketbakkerijen die "verse" producten vervaardigen voor onmiddellijke consumptie met zeer beperkte houdbaarheid en verbruikzalen bij een banketbakkerij.
  • § 2. De partijen leggen de financiering van IPV ( Initiatieven voor Professionele Vorming) vast op 0,20% van de brutolonen en dit vanaf 1 januari 2012.
 • Art. 19. IPV zal slechts financieel tussenkomen in het kader van professionele vormingen in de ondernemingen nadat de onderneming het bewijs heeft geleverd van jaarlijkse consultatie van het opleidingsplan in de ondernemingsraad indien ze beschikt over een ondernemingsraad en de raadpleging van het onthaalbeleid door de ondernemingsraad of bij gebreke hieraan, de syndicale afvaardiging indien ze erover beschikt.
 • Art. 20. De partijen komen overeen dat binnen de schoot van IPV het accent meer specifiek moet gelegd worden op onthaal, diversiteit en leeftijd.
 • Art. 21. De partijen zullen de vraag van het onderwijs onderzoeken om schoolstages vanaf 4 uur 's ochtends te kunnen organiseren in kleine bakkerijen en banketbakkerijen voor leerlingen vanaf 16 jaar.

 

In het akkoord voor de bedienden van de voedingsnijverheid is er sprake van:

 

Art. 6. Vorming

 • § 1. Bij toepassing van de wet van 23 december 2005 betreffende het generatiepact en het koninklijk besluit van 11 oktober 2007 komen de partijen overeen dat zowel in 2011 als in 2012 de participatiegraad aan vorming verhoogd wordt met 5 % ten opzichte van het vorige jaar.
 • § 2. De partijen zullen het nodige ondernemen voor de vrijstelling gedurende de periode 2011-2012 van de toepassing van het hoofdstuk VIII van de wet van 24 december 1999 ter bevordering van de werkgelegenheid.
 • § 3. De partijen zullen in de schoot van de raad van bestuur van IPV de modaliteiten bepalen en het budget vrij maken om de ontslagen bedienden een outplacement te kunnen aanbieden.

Zie www.fevia.be voor meer informatie. 
 
Zoek een opleiding| Disclaimer | Privacy
  Design by Just Catch Up - Developed by NettoolS